Wyniki działalności naukowej

Oferujemy licencje, udziały w spółkach, wspólne prowadzenia badań R&D.

W Instytucie prowadzone jest bogata działalność naukowa w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze chorób nowotworowych, przystosowywania wyników badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby praktyki oraz wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

NIO-PIB współpracuje z wieloma instytucjami na całym świecie. Jest częścią wielu międzynarodowych konsorcjów naukowo-badawczych, uczestniczy także w szeregu prestiżowych projektów. Pracownicy naukowi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczeg prowadzą badania naukowe i rozwojowe, które każdego roku skutkują powstaniem wielu innowacji. Badania prowadzone są samodzielnie oraz w konsorcjach z innymi podmiotami – naukowymi i gospodarczymi.

Prowadzona jest przez prawie 300 pracowników naukowych zarówno w klinikach, pracowniach, jak i dedykowanych zakładach:

 • Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów

 • Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

 • Zakład Fizyki Medycznej

 • Zakład Genetyki

 • Zakład Immunologii

 • Zakład Matematyki Onkologicznej

 • Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

 • Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej

Licencje, udziały w spółkach, możliwość współpracy.

Podmiotom profesjonalnym (przede wszystkim firmom biotechnologicznym, farmaceutycznym, funduszom private equity) oferujemy:

 • Licencje (również na wyłączność)

 • Udziały w spółkach spin-off

 • Możliwość współpracy przy prowadzeniu prac naukowych i rozwojowych.

Lista Patentów

więcej informacji wkrótce

Lista Prowadzonych Prac Badawczych

więcej informacji wkrótce

Usługi laboratoryjne

Badania przedkliniczne na modelach nowotworów ludzkich – Zakład Genetyki

więcej

Wielokolorowa analiza populacji komórkowych oraz równoległa wieloparametryczna ocena
komórki – Zakład Immunologii

więcej

Usługi badawcze w dziedzinie biologii molekularnej nowotworów, w tym dotyczące nowych metod diagnostyki molekularnej i doświadczalnych terapii przeciwnowotworowych – Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów.

więcej

Doradztwo i ekspertyzy

Bazując na wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników naukowych i klinicystów Instytutu oferujemy:

 • Konsultacje eksperckie, opinie

 • Dedykowane raporty i analizy

z zakresu nowoczesnej praktyki klinicznej, kompleksowej opieki nad pacjentem, diagnostyki obrazowej i histopatologicznej, cytometrycznej, genetycznej oraz markerów nowotworowych.

Analizy i Raporty

Oferujemy szeroki zakres analiz oraz raportów opartych przede wszystkim na systemach bazodanowych NIO-PIB.

We współpracy z Zakładem Onkologii Matematycznej:

 • Konsultowanie i przeprowadzanie analiza danych medycznych, w tym analiz statystycznych i bioinformatycznych

 • Budowanie modeli predykcyjnych na potrzeby onkologii wykorzystując zaawansowane techniki matematyczne i obliczeniowe.

 • Konsultowanie i tworzenie zasobów bazodanowych na potrzeby analiz prospektywnych i retrospektywnych

 • Konsultowanie protokołów badań klinicznych, w tym analizy wymaganej wielkości próby, analizy wyników badania

 • Budowanie modeli matematycznych na potrzeby badań eksperymentalnych m.in. metodami biologii systemów

We współpracy z Zakładem Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów:

 • Przygotowywanie analiz i raportów w zakresie epidemiologii nowotworów

 • Modelowania i oceny ryzyka zachorować oraz prewencji pierwotnej nowotworów

Działania Edukacyjne

Działania Edukacyjne w zakresie promocji zdrowia

 • przeprowadzenie wykładów, seminariów, warsztatów w zakresie prewencji nowotworów, promocji zdrowia, epidemiologii nowotworów,

 • przygotowanie materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych (w tym artykułów)

 • wsparcie merytoryczne wydarzeń zdrowotnych (np. kampanii medialnych, programów radiowych, tv)

Działania prowadzone przez pracowników Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów.

Oferta dla pracowników NIO-PIB

 • Udzielamy grantów, poszukujemy finansowania na realizację innowacyjnych projektów, prowadzenie badań naukowych i rozwojowych dla pracowników naukowych Narodowego Instytutu Onkologii oraz zespołów badawczych.

 • Wspieramy pracowników naukowych NIO-PIB w przejściu całej ścieżki „od pomysłu do komercjalizacji” wraz z przeprowadzeniem procedury patentowej. W całym toku postępowania zapewniamy doradztwo prawne, biznesowe, a także marketingowe.

 • Wspieramy pracowników naukowych NIO-PIB oraz zespoły badawcze w zarządzaniu projektami naukowymi. Możemy przystąpić do projektu jako partner/konsorcjant albo wspierać projekt jako podwykonawcy

Zapraszamy do kontaktu

Granty – konkursy zakończone

więcej

Granty – konkursy aktualne

więcej