Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na IX edycję Warszawskiej Konferencji Onkologicznej.
Wydarzenie organizowane wspólnie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-CuriePaństwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne.

Konferencja odbędzie się 24 maja 2023 roku w formie hybrydowej w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Narodowego Instytutu Onkologii (ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa).

Sesja Inauguracyjna Konferencji, poświęcona będzie m.in. perspektywom działalności Instytutu Onkologii jako Państwowego Instytutu Badawczego. Omówione zostaną kierunki rozwoju nauk podstawowych, dokonania na płaszczyźnie współpracy krajowej i międzynarodowej, a także postępy w realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej.
Sesja Inauguracyjna stanowić będzie również przestrzeń wymiany wiedzy na temat kluczowych kwestii związanych z organizacją opieki onkologicznej w Polsce.
Zgodnie z tradycją wygłoszony zostanie również honorowy Wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej, tym razem poświęcony 25 lat onkologii w Polsce z perspektywy konsultanta krajowego.

Sesję Naukową otworzy tradycyjnie już uroczystość wręczenia stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii w 2022 roku. Wręczone zostaną również dyplomy dla laureatów konkursu na najlepszą rozprawę doktorską 2022 roku. Następnie pragniemy zaprezentować dorobek naukowców, którzy w ubiegłym roku uzyskali habilitację, oraz laureata Nagrody Dyrektora za najlepszy doktorat.

Ostatnia Sesja poświęcona będzie najnowszym osiągnięciom w terapii nowotworów. W ramach sesji edukacyjnych poruszone zostaną tematy z zakresu uro-onkologii, nowotworów piersi, nowotworów płuca oraz nauk podstawowych.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnej rejestracji: https://wko.oncotransfer.pl/rejestracja/

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronę: https://wko.oncotransfer.pl

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Wiechno, prof. Instytut
Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
dr hab. Piotr Rutkowski
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
prof. dr hab. Jan Walewski
Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowego Instytutu Badawczego