Program stażowy w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków

Spółka OncoTransfer serdecznie zaprasza do udziału w programie stażowym, który odbywał się będzie w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, którą kieruje prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski.

Zakres merotoryczny:

Program przeznaczony jest w szczególności dla lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej, a także dla wszystkich specjalistów onkologii klinicznej zainteresowanych leczeniem czerniaka. Nasz projekt ma na celu promocję dobrych praktyk oraz wymianę doświadczeń w leczeniu zaawansowanych czerniaków i leczeniu ewentualnych skutków ubocznych immunoterapii.

W Klinice pracuje wielodyscyplinarny zespół, który zapewnia pacjentom najlepszą i najnowocześniejszą terapię. Posiada dostęp do wszystkich aktualnych opcji terapeutycznych leczenia, takich jak immunoterapia (w monoterapii i skojarzeniu z ipilimumabem i niwolumabem), inhibitory BRAF/MEK oraz chemioterapia. Pacjenci są również włączani do prospektywnych badań klinicznych. Wszystkie decyzje dotyczące pacjentów omawiane są podczas wielodyscyplinarnego spotkania dwa razy w tygodniu, gdzie wspólnie w zespole lekarzy onkologów, chirurgów onkologów i radioterapeutów planuje się najlepszą strategię leczenia. Również raz w tygodniu omawiane są przypadki pacjentów na wielodyscyplinarnym spotkaniu z radiologami i patologami

Klinika codziennie przyjmuje około 20-25 pacjentów chorych na czerniaka w trakcie immunoterapii, zarówno w leczeniu paliatywnym, jak i uzupełniającym. Lekarz wizytujący będzie miał okazję współpracować z zespołem w Klinice w trakcie rutynowego leczenia pacjenta: zobaczy jak kwalifikuje się pacjentów do leczenia, podejmuje decyzję o najlepszym wyborze terapii i rzutu oraz jak radzimy sobie ze skutkami ubocznymi leczenia. Mamy nadzieje, że będzie to pomocne dla uczestników stażu w codziennej pracy z chorymi na czerniaka. Uczestnictwo w stażu jest niepowtarzalną szansą na nawiązanie kontaktu pomiędzy onkologami z różnych części Polski, co może mieć znaczący wpływ na przyszłe skierowania pacjentów pomiędzy ośrodkami, lepszą jakość opieki nad bardziej skomplikowanymi przypadkami pacjentów oraz rozwój przyszłej współpracy badawczej między ośrodkami w naszym kraju.

Warunki uczestnictwa w programie:

Warunkiem uczestnictwa w stażu jest posiadanie statusu lekarza rezydenta lub lekarza klinicysty o specjalizacji onkologicznej. Liczba miejsc, jest ograniczona. O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w programie stażowym jest bezpłatny.

Program obejmuje dwa dni uczestnictwa stażysty w codziennym funkcjonowaniu Kliniki. W trakcie pobytu na stażu zapewniamy dwa noclegi w hotelu na terenie Narodowego Instytutu Onkologii. Klinika przyjmuje jednego lekarza podczas stażu.

Osoby zarejestrowane a nie mogące odbyć stażu w wyznaczonym terminie zobowiązane są zgłosić organizatorowi ten fakt w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem stażu. Nie wywiązanie się z tego wymogu skutkować będzie obciążeniem stażysty kosztami przygotowania stażu.

Zapraszamy do zgłoszeń na adres: Dobroslawa.Tworkowska@oncotransfer.pl

II półrocze 2024 r.

Program stażowy finansowany jest przez firmę

Bristol Meyers Squibb

w ramach niezależnego grantu edukacyjnego