Wyniki zapytania ofertowego – usługi eksperckie

OncoTransfer sp. z o.o. w dniu 11.02.2020 wybrała ofertę na usługę analizy danych z technologii NGS pochodzących z aplikacji sekwencjonowania DNA (warianty somatyczne), sekwencjonowania RNA (listy genów różnicujących tkanki pierwotne i heteroprzeszczepy, analizy funkcjonalne wyników, predykcję podtypów molekularnych na podstawie danych RNA-Seq) oraz metylacji DNA, w ramach pozakonkursowego projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inkubator Innowacyjności 2.0 pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w Jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 (Działanie 4.4).

Wybrano wykonawcę:

Krzysztof Goryca