Inkubatory Innowacyjności – nabór ofert

OncoTransfer sp. z o.o. realizuje projekt w ramach pozakonkursowego projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inkubator Innowacyjności 2.0 pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w Jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 (Działanie 4.4).

W ramach realizacji projektu spółka OncoTransfer przygotowuje się do komercyjnego wykorzystania systemów bazodanowych będących w posiadaniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, w tym do przygotowania oferty bazy danych wariantów genetycznych i profili transkrypcyjnych oraz metylacji DNA próbek pacjentów oraz uzyskanych z nich modeli heteroprzeszczepów.

Do powyższego zadania poszukujemy osoby/firmy świadczącej usługi w zakresie:

analizy danych z technologii NGS pochodzących z aplikacji sekwencjonowania DNA (warianty somatyczne), sekwencjonowania RNA (listy genów różnicujących tkanki pierwotne i heteroprzeszczepy, analizy funkcjonalne wyników, predykcja podtypów molekularnych na podstawie danych RNA-Seq) oraz metylacji DNA.

Osoby/firmy zainteresowane prosimy o przesłanie oferty cenowej wraz z potwierdzeniem warunków ubiegania się o realizację usługi (w formie wynagrodzenia całkowitego brutto) na adres: oncotransfer.pl do końca dnia 10.02.2020.

Szczegóły: zapytanie ofertowe