Zapytanie ofertowe – doradztwo prawne

OncoTransfer Sp. z o.o. w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inkubator Innowacyjności 2.0 pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w Jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 (Działanie 4.4) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług prawnych w zakresie bieżącej działalności spółki.

Doradztwo będzie obejmowało szczególnie działania związane z realizacją projektu w ramach programu Inkubatory Innowacyjności 2.0:
– opracowywanie strategii ochrony praw własności intelektualnej dla projektów, przygotowywanie umów związanych z ochroną własności intelektualnej,
– udzielenie wsparcia organizacyjno-prawnego naukowcom zainteresowanym założeniem spółki spin-off: przeszkolenie w zakresie związanym z prowadzeniem firmy, wsparcie w przygotowaniu umowy spółki, statutu spółki i podczas rejestracji spółki.

ZAPYTANIE OFERTOWE – szczegóły

Zainteresowanych zapraszamy do złożenia oferty na adres oncotransfer.pl do dnia 24.01.2020