Rozstrzygnięcie konkursu na minigranty przedwdrożeniowe.

W dniu 29.08.2019 przyznane zostały minigranty przedwdrożeniowe dla pracowników naukowych Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie wraz z oddziałami w Gliwicach i Krakowie. Środki na realizację Projektów otrzymali:
dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa na realizację Projektu pt. „Utworzenie interaktywnej aplikacji „TNM -> wytyczne -> leczenie” dla lekarzy i pracowników ochrony zdrowia, która w prosty sposób połączy system TNM z wytycznymi dotyczącymi leczenia chorych na czerniaki oraz przekieruje użytkownika do listy ośrodków w Polsce, które takie leczenie oferują.”
dr hab. n. med. Magdalena Kowalewska, prof. instytutu na realizację Projektu pt. „Opracowanie testu diagnostycznego opartego na oznaczaniu poziomu mikroRNA w osoczu do wczesnej diagnostyki płaskonabłonkowego raka sromu.”
dr hab. Michał Mikula, prof. instytutu na realizację Projektu pt. „Hodowle 3D tkanek nowotworowych pacjentów na potrzeby badań przedklinicznych.”.